Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli prihlášku do Špeciálnej základnej školy vyplniť aj elektronicky.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za dôveru, ktorú nám preukazujete prihlásením Vášho dieťaťa so našej školy. Veríme, že Vašu dôveru nesklameme.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, NÁMESTOVO
    Mila Urbana 160/45, 029 01 Námestovo
  • +421 43 5522887

Fotogaléria