Navigácia

Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia, sme radi, že ste sa rozhodli podať prihlášku do Špeciálnej základnej školy.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za dôveru, ktorú nám preukazujete prihlásením Vášho dieťaťa so našej školy. Veríme, že Vašu dôveru nesklameme.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, NÁMESTOVO
    Mila Urbana 160/45, 029 01 Námestovo
  • +421 43 5522887

Fotogaléria